Speciaal voor horeca bedrijven

  • Kwaliteit kent geen grenzen
  • Groot in smaak
  • Convenience producten
  • Commerciele productondersteuning
  • Persoonlijk advies
  • Mogelijkheden voor private label
  • Goede levering, koud en netjes op de plek
  • Direct contact opnemen via e-mail of telefonisch via 0314 - 364448

Waarmee kunnen wij u helpen?

Heeft u een vraag? Onze klantenservice staat graag voor uw klaar.

Dagelijks bereikbaar van 8.30 - 17.00 uur.

Disclaimer voor Esvica

Esvica, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot http://www.esvica.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Esvica behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Esvica spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Esvica

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Esvica Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Esvica nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Esvica en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Esvica. Behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 


Inspiratie voor de horeca

Zo verrast u uw klant

Esvica ontwikkelt innovatieve en creatieve producten voor de horeca. Wij ontdekken trends in de markt en leveren hierdoor unieke producten waarmee u uw gasten écht verrast.